Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Si sigues navegando, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información
Serveis missatgeria nacionals i internacionals Tourline Express
Estàs a:  Omitir vínculos de navegaciónInici  /  Serveis  /  Serveis internacionals  /  Condicions generals

Condicions generals internacionals


Aspectes generals
Les nostres tarifes inclouen les despeses per formalitats ordinàries (*) d’exportació; les d’importació són a càrrec del destinatari estranger. Els dos tràmits duaners es formalitzen segons la documentació subministrada per l’exportador, que assumirà les conseqüències derivades d’una informació incorrecta o incompleta (despeses addicionals duaneres o d’entrega, inclusivament sancions civils o penals que puguin provocar la confiscació o la venda del mateix enviament).
Us recomanem que verifiqueu l’exactitud, concreció i integritat de tota la informació facilitada pel remitent abans de formalitzar el lliurament a les nostres delegacions, en tots els enviaments internacionals (molt especialment els destinats a països no membres de la UE).

(*) No es consideren formalitats ordinàries: els procediments duaners en què hagi d’intervenir una entitat oficial diferent de la duana, les que requereixin la prestació d’aval o fiança, les que incloguin més de 3 partides aranzelàries diferents, les que impliquin el pagament d’impostos especials, les operacions temporals, les que requereixin el registre específic de mercaderies per importar-les al país de destinació… En tots aquests casos, s’hi podran aplicar despeses addicionals per tramitació duanera complexa.

Recàrrec per carburant
Els serveis internacionals estan subjectes a un suplement per combustible que, segons l’evolució del cru al mercat internacional, poden provocar variacions en les tarifes dels serveis internacionals. Us les comunicarem amb la màxima antelació possible.

IVA

Tots els serveis internacionals destinats a països de la UE s’incrementaran amb l’IVA corresponent.

Temps de trànsit
S’han calculat a partir de la delegació d’origen, segons la destinació i el servei internacional escollit. Aquesta informació no s’ha de considerar amb la màxima exactitud, atès que hi ha múltiples factors que la condicionen: dies festius a l’origen-destinació o trànsits, demores per controls de seguretat i duaners, climatologia….
Podeu consultar els temps de trànsit en la descripció de cada servei internacional.

Endarreriments no imputables
La impossibilitat d’ultimar el lliurament final per absència o refús del destinatari, deficiència en les dades facilitades o impagament dels serveis prestats a la destinació seran responsabilitat del remitent. El remitent estarà obligat a assumir totes les despeses derivades de la incidència, incloses, si escau, les despeses de lliuraments posteriors o retorn a l’origen, amb la repercussió de l’assegurança corresponent.

Termini de reclamació
Per formular la reclamació per un enviament perdut, danyat, demorat o amb algun altre tipus de perjudici, caldrà complir les convencions aplicables i seguir el procediment següent:

 • La notificació de pèrdua, dany o demora s’ha de fer durant els 7 dies posteriors a la recepció de l’enviament o durant els 7 dies posteriors a la data en què l’enviament s’hauria hagut de rebre. Cal documentar la reclamació i aportar tota la informació rellevant sobre l’enviament, la pèrdua, el dany o la demora en qüestió.
   
 • Es presumeix que l’enviament s’ha lliurat en bones condicions si el receptor no n’ha indicat el dany a l’albarà d’entrega. A fi de poder atendre la reclamació per danys, el contingut de l’enviament i l’embalatge han de quedar a disposició de Tourline, per inspeccionar-los.
   
 • Tret que s’estipuli el contrari, el dret a reclamar s’extingirà sempre que no es presenti una acció davant un tribunal durant els 6 mesos posteriors a la recepció de l’enviament , la data en què s’hauria hagut de rebre o la data en què en va finalitzar el transport. Si la reclamació fa referència a altres serveis, el termini seran els 6 mesos en què, raonablement, hauria de ser conscient de la pèrdua, dany o demora.
   
 • En cas que s’accepti tota o part de la reclamació sol•licitada, caldrà formalitzar la renúncia a qualsevol dret, compensació o reparació que hi pugui tenir qualsevol tercera persona per subrogació o per qualsevol altre títol.
   
 • L’enviament no es considerarà perdut fins que hagin passat almenys 30 dies des del dia en què ens en vau notificar la manca de lliurament.


Normes de seguretat per al transport per avió
Quan empleni l’albarà o lliuri l’enviament internacional, el remitent ha d’assegurar-se i donar fe que no conté cap article prohibit segons les disposicions nacionals i internacionals que regulen la seguretat del transport aeri. Així mateix, està obligat a proporcionar una descripció completa del contingut de l’enviament en l’albarà. La seva responsabilitat no s’extingeix en facilitar aquesta informació. El remitent resta informat que els seus enviaments poden sotmetre’s a controls de seguretat, que poden incloure la utilització d’aparells de raigs X, i també la inspecció i obertura.
El remitent certifica que ha preparat l’enviament a instal•lacions segures, que se n’han encarregat empleats de la seva confiança, i que ha estat protegit contra qualsevol tipus d’interferències il•lícites durant la preparació, emmagatzematge i transport, fins que la nostra delegació d’origen se n’ha fet càrrec.

Restriccions i prohibicions
No es podran admetre mercaderies perilloses ni prohibides, com ara materials perillosos i que comportin riscs, combustibles o explosius, drogues, plantes o animals vius o morts, joies, metalls i pedres precioses, or i plata en qualsevol forma, diners (bitllets i monedes), targetes de crèdit i xecs de viatge, i tot producte o material el transport del qual estigui limitat o prohibit per alguna llei, reglament o normativa nacional o internacional.
En el cas de transport de medicaments, caldrà consultar el Departament de Internacional (internacional@tourlineexpress.com).

Pesos i mides
La tarifa dels paquets voluminosos però lleugers s’establirà segons el seu pes volumètric, és a dir, segons l’espai que ocupin, més que segon el pes. Aquesta norma és aplicable a tots els enviaments.
Calculeu el volum de l’enviament en metres multiplicant la longitud per l’altura i per l’amplada.

Per exemple: longitud 0,9 m x altura 0,3 m x amplada 0,4 m = 0,108.

Per als serveis Global Express, 9.00 h Express i 12.00 h Express, el factor de conversió volumètrica serà 167. Per al servei Economy i França (13.00 h i 18.00 h), 333.

Si prenem com a model el servei Economy i utilitzem l’exemple anterior, obtenim el resultat següent: 0,9 x 0,3 x 0,4 = 0,108 x 333 = 35 kg.

Les mides màximes i els pesos permesos són:

  Mides màximes Pes màxim por embalum Pes màxim per expedició
Global Express (algunes destinacions europees) 2,4 x 1,2 x 1,5 m. 70 kg 500 kg o 3 m3
Global Express (resta de destinacions) 1 x 0,6 x 0,7 m. 30 kg 500 kg o 3 m3
Economy (algunes destinacions europees) 2,4 x 1,2 x 1,8 m. 70 kg 7000 kg o 30 m3
Economy (resta de destinacions) 1,8 x 1,2 x 1,5 m. 70 kg 500 kg o 3 m3
França 13 h Longitud màxima d’1,5 m.
Llarg x alt x ample no ha de superar els 3 m.
30 kg Consultar a Servei Internacional
França 18 h Longitud màxima d’1,5 m.
Llarg x alt x ample no ha de superar els 3 m.
30 kg Expedicions monoembalum (màxim 30 kg)
Amèrica Llatina 0,6 x 0,6 x 0,9 m. 30 kg 210 kg

  

Global Express 9.00 Express 12.00 Express
Documents > Factor de conversió 167
Paquets: Europa > Factor de conversió 167
Paquets: resta del món > Factor de conversió 167
Economy Factor de conversió 333
França (13 h i 18 h) Factor de conversió 333
Amèrica Llatina Factor de conversió 167

Si prenem com a model l’opció Economy i utilitzem l’exemple anterior, el resultat és el següent:
0,9 x 0,3 x 0,4 = 0,108 x 333 = 35 kg.

Cobertura Interna Tourline Express (CITE)
Tots els enviaments internacionals inclouran, en el tram nacional (des de la delegació d’origen fins a la porta de sortida internacional), la Cobertura Interna Tourline Express.

Hi ha 2 tipus de cobertura:

 1. Cobertura inclosa. En compliment de la responsabilitat exigida pel conveni CMR per a enviaments de trànsit terrestre, s’indemnitzarà el client, en cas de sinistre, amb 10 euros per kg sinistrat. Així mateix, tots els enviaments de trànsit aeri es regularan segons el Conveni de Varsòvia, amb 20 euros per kg sinistrat.
   
 2. Cobertura opcional. Com a cobertura opcional, el client podrà cobrir el valor real declarat de la mercaderia transportada. La prima d’aquesta cobertura és del 3,00% del valor declarat de la mercaderia transportada, amb un límit de 6.000 euros.


Aspectes legals
Per a qualsevol incidència i acció derivada de la interpretació d’aquesta tarifa, els usuaris renuncien a qualsevol altre fur processal propi i se sotmeten als tribunals de la plaça que determini la companyia.
Les tarifes són sense IVA. S’hi aplicarà l’IVA en vigor.

Tourline Express no es responsabilitza del compliment incorrecte del servei per causes majors o alienes a la companyia.

La companyia es reserva el dret a deixar de prestar servei i rescindir la relació comercial si el client no satisfà puntualment qualsevol deute, i també si incompleix les condicions estipulades en aquestes tarifes.
El client manifesta que coneix i accepta les instruccions, condicions i normes dels nostres serveis.


Subir Puja