Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Si sigues navegando, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Más información
Estàs a:  Omitir vínculos de navegaciónInici  /  Avís legal

Avís legal


1. Identificació de l’empresa:

TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA és una societat limitada unipersonal de nacionalitat espanyola, l’activitat principal de la qual és el transport terrestre de mercaderies. És inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 32.286, foli 163, secció 8a, full M-581.101, amb domicili social a Coslada, calle Alcarria, n. 8, 28823 Madrid.

Tel.: 933784305  | Fax: 916718662 | Correu electrònic: info@tourlineexpress.com

Codi d’inscripció al Registre General de Protecció de Dades: 48316/2003
Responsable del fitxer: TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU

 

2. Condicions d’ús:

Qui utilitza aquest lloc web ho fa al seu compte i risc. TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU no es responsabilitza dels errors o omissions que hi pugui haver en els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquest web. TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU no podrà ser considerada responsable de qualssevol danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de cap actuació sobre la base de la informació que s’hi facilita.

TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, els documents electrònics o els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU no es responsabilitza dels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Els enllaços o vincles que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU no exerceix cap mena de control. TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i la possiblitat d'accedir-hi a través d’aquest lloc web tampoc implica que TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU en recomani o aprovi els continguts.

3. Avís legal sobre dades de caràcter personal:

Mitjançant aquest avís, TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU, domiciliada a calle Alcarria n. 8, 28823, Coslada (Madrid), i amb l’adreça electrònica info@tourlineexpress.com, informa els usuaris de les pàgines web de què és propietari — www.tourlineexpress.com, www.tourline-express.com, www.tourlineexpress.es i www.tourline-express.es— sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal. L'objectiu és que els usuaris determinin lliurement i voluntàriament si volen facilitar a TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU les dades personals que se’ls puguin requerir o que puguin obtenir-se dels usuaris en ocasió de la sol·licitud d’alguns dels serveis que TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU ofereix a les pàgines www.tourlineexpress.com, www.tourline-express.com, www.tourlineexpress.es i www.tourline-express.es.

TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials futures.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i s'incorporaran als fitxers corresponents, també automatitzats per TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU. La companyia serà titular i responsable del seu propi fitxer.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU són veraces, i es responsabilitza de comunicar a la companyia qualsevol modificació d’aquestes dades.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals es destinen al manteniment, la petició, gestió, administració, prestació, ampliació i millora de serveis en què l’usuari decideixi subscriure’s o donar-se d’alta; o a l'adequció d'aquests serveis a les preferències o gustos dels usuaris, l’estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis que hi estiguin relacionats, l’enviament d’actualitzacions dels serveis, i la tramesa —per mitjans tradicionals i electrònics— d’informació tècnica, operativa i comercial sobre els productes i serveis oferts per TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU.

La finalitat de la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals també inclou l’enviament de formularis d’enquestes que l’usuari no està obligat a contestar.

TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar els mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix a la seva pàgina web.

Els usuaris tenen reconeguts els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal, i podran exercir-los posant-se en contacte amb TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU a l’adreça de correu electrònic info@tourlineexpress.com, o a la seva oficina principal, situada a calle Alcarria 8, 28823 Coslada (Madrid).

4. Avís sobre propietat industrial i intel·lectual:

La totalitat del contingut d’aquest lloc web —textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element—, la seva estructura i disseny, la selecció i la forma de presentació dels materials que inclou, i els programes informàtics que en permeten el funcionament, l’accés i la utilització estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU o, si escau, dels seus llicenciadors, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar.

En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior, són prohibides la reproducció —excepte per a ús privat—, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, i també del seu disseny, i de la selecció i la forma de presentació dels materials que inclou. Aquests actes d’explotació només podran dur-se a terme amb l’autorització expressa de TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU, i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU dels drets de propietat intel·lectual indicats.

Així mateix, és prohibit descompilar, desassemblar, fer-hi enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o fer obres derivades dels programes informàtics que permeten el funcionament, l’accés i la utilització d’aquest lloc web i dels serveis que conté. Així mateix, és prohibit dur a terme, respecte de tot o part d’aquests programes, qualsevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior. L’usuari del lloc web haurà d’abstenir-se en tots els casos de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que hi pugui haver instal·lat.

5. Tractament de dades:

Com a resultat de la sol·licitud addicional d’informació, consentiu i accepteu que el número de telèfon o l’adreça electrònica que ens heu facilitat sigui objecte de tractament en un fitxer titularitat de TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU, la finalitat del qual és l’estudi de les millors ofertes per al servei que us interessa, i també l’enviament d’ofertes pel que fa als serveis prestats per TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU, les seves filials o terceres empreses prestadores dels serveis pels quals heu mostrat interès.

Així mateix, consentiu expressament a la cessió d'aquestes dades a les empreses proveïdores de serveis de missatgeria amb què col·labora TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU, i també la delegació de TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU que correspongui al vostre codi postal, quan ho requereixin la contractació dels serveis esmentats i la formulació de les ofertes pel que fa a aquests serveis.

Així mateix, doneu el vostre consentiment per a la comunicació als operadors la intervenció dels quals sigui necessària per a la prestació del servei. Aquest consentiment, revocable, tindrà la finalitat de permetre les tasques d’informació, contractació, gestió i promoció dels serveis de missatgeria promoguts per TOURLINE EXPRESS MENSAJERÍA SLU. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició legalment previstos pel que fa a les vostres dades si us adreceu al telèfon 900 809 400 i sol·liciteu la inclusió a la llista Robinson.